Startsida

 

 

 

 

 

 

LÄNKSIDA

Den här sidan innehåller en länksamling med anknytning till Nödsamband och resurser för radiokommunikation.

ARES

Amateur Radio Emergency Service, se även RACES

DARC

Deutsches Amateur Radio Club

DARES

Dutch Amateur Radio Emergency System (Holland)

Ericsson Response

Ericssons program för internationell humanitär hjälp

ESR

Experimenterande svenska radioamatörer

M/S Estonia

Några mycket märkliga fakta om Estonia katastrofen 1994

FRO Stockholm

FRO Grimsta, Stockholm

H.A.A.R.P.

High frequency Active Auroral Research Program (förorsakar klimatförändringar?)

IARU

IARU information om Nödsamband

IDG EUROPE AB 

Satellitkommunikation, HF kommunikation, solpaneler

MSB

Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (Räddningsverket)

Notfunk

Notfunk Deutschland, engelsk

NRRL

Norsk radio Relä Liga

RAKEL

Radiosystem för Kommunikation och Effektiv Ledning

RAYNET

Radio Amateur's Emergency Network (U.K.)

Reliefweb

Emergency telecommunications (ITU)

RSGB

Radio Society of Great Britain

SIGNALSPANING

Sida om signalspaning, FRA mm

SRAL

Suomen Radio Amatööri Liitto - Frivilligverksamhet VAPEPA

UNHCR

United Nations Humanitarian Co-ordination and Relief program

UN-WFP

United Nations World Food Program

Wikipedia

Översikt - amatörradiobaserad nödkommunikation

WGET

Working Group Emergency Telecommunications

 

SSA

Sveriges Sändare Amatörer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM0FAG 2012 - sm0fag@ssa.se 

 
SAMBANDSINFO