Den här  sidan handlar om Estoniakatastrofens märkliga turer.   

            

M/S ESTONIA´s förlisning - tänkbara orsaker.

Nu 20 år efter M/S Estonia förlisning är det fortfarande aktuellt  att lyfta fram de dåliga beslut som togs av myndigheterna.  Att man som normalt vid en större fartygsolycka, eller vid alla fartygsolyckor, gör allt för att bärga kroppar och skaffa information om orsaker och olycksförlopp, inte gällde för M/S Estonia som dessutom ligger på dykdjup, väcker naturligtvis vrede och misstänksamhet bland offrens anhöriga och bland professionella fartygsbärgare.

Jag har studerat dokument och webbinformation om M/S Estonias förlisning och fått en intressant och nyanserad bild av vad som hände före under och efter förlisningen.  Många rapporter och vittnesmål antyder ju att förlisningen inte alls gick till som det beskrivs i myndigheternas slutrapport. I somras, 2014, rapporterade sjöbevakningen på finska Utö i ett nyhetsprogram på TV, att mycket tydde på att hemliga dykningar pågick till vraket utanför myndigheternas kontroll. M/S Estonia ligger på internationellt vatten där i princip inget nationellt myndighetstillstånd borde behövas. Dykningar av det slaget som nämns i TV programmet fordrar mycket stora resurser, som inga privata dykföretag har, bla miniubåtar. Olycksplatsen övervakas på ytan av radar på finska Utö. En bra gissning är att man på Utö även har resurser för undervattensspaning.

Jag rekommenderar att man börjar med att läsa advokat Henning Wittes bok ”MS Estonia sänktes”. Henning Witte har baserat sin bok på dels officiella rapporter och slutsatser, men också på vittnesmål ifrån överlevande. Henning Witte företrädde de anhörigas intressen inför myndigheterna som inte ville uppfylla de anhörigas önskan om en grundlig utredning av orsaken till förlisningen. Tvärtom tog myndigheterna beslut som skulle försvåra eller omöjliggöra framtida undersökningar av vraket genom att dumpa sand över det. Dumpningen misslyckades och vraket håller nu - år 2014, på att blotta den sida som förut varit dold för dykare.

Jag har själv en papperskopia av Wittes bok, och den var inte lätt att få tag i, bara ur advokat Wittes hand.

Att publicera min egen uppfattning med insamlade referenser, vill jag inte göra, men innebörden i  uttalanden av oberoende och internationell expertis är gemensam och tydlig; att vraket bör undersökas en gång till av organisationer utan förankring och beroenden till militära, rederi- och myndighetsintressen.

Jag rekommenderar också det här programmet i TV - "Efterlyst" med en intervju av advokat Henning Witte. Tänkvärt.

              

             LÄNKAR TILL INFORMATION OM MS ESTONIAS FÖRLISNING

Henning Wittes bok:

https://zimmu2.s3.amazonaws.com/uploads/book/3/Henning_Witte-MS_Estonia_Sanktes.pdf

http://sv.scribd.com/doc/81348957/Henning-Witte-MS-Estonia-Sanktes  (samma bok - annan länk)

Estoniasamlingen

http://www.estoniasamlingen.se/images/rutten2.jpg

http://www.estoniasamlingen.se/content.aspx?idx=6&ex=n

Övriga länkar och diskussion

http://www.youtube.com/watch?v=A2vJql2OlCQ    SVT "Kallas fakta" - Efterlyst - Estonia Special 1997 med Henning Witte

http://privat.bahnhof.se/wb576311/factgroup/art/bp980803.html

http://www.fokus.se/2007/09/sveket/

https://www.flashback.org/p4094885#p4094885

http://estonia.kajen.com/estonia.html

             http://est.jbn.nu/factgroup/est/reportsse.html                              

                                                      

                 http://www.titanicnorden.com/skepp/estonia.html   

        http://www.rtbot.net/jutta_rabe   

 

       http://www.vaken.se              Mycket bra webbsida. Sök på Estonia, TV program och intervjuer